ACTION | kommunikationsträning

Skådespelare i kommunikationsträning

Effektiv kommunikation, presentation, säljträning, personligt varumärke samt konflikthantering.
Med utgångspunkt från skådespelarens verktyg och teaterns metoder tränar vi både medarbetare i kommun och näringsliv, samt skolelever på högstadie- och gymnasienivå.  Läs mer om dessa tjänster för medarbetare och frilansare och företagare på hemsidan www.actionkommunikation.se

Träningen genomförs tillsammans med skådespelare i upplevelsebaserade par- och gruppövningar, samt i Play Case, en verklighetstrogen träning i situationer där skådespelaren agerar besvärlig kund, patient, klient, elev, eller medarbetare, allt utifrån era önskemål och behov. Play Case kan ni också läsa mer om på actionkommunikation.se.
För mer information, eller beställning av skräddarsydda workshops, går det också bra att kontakta Moderna Teaterns och Action|kommunikations konstnärliga ledare jannike@modernateatern.se

Pasted Graphic
Gymnasie-elever som ska ut i arbetslivspraktik, tränas i situationer som exempelvis arbetsgivarintervjuer och konflikthantering på arbetsplatsen. X-center, Botkyrka. FOTO: Moderna Teatern.

VARFÖR BEHÖVS KOMMUNIKATIONSTRÄNING
Att veta vad man sänder ut och hur det mottas. Att träna sig i att förstå och tolka andras kroppsspråk, tilltal och attityd, också utifrån sina medmänniskors behov. Det är det viktigaste av allt.

Vi kommunicerar alltid, även när vi tror att vi inte gör det. Kommunikation och presentation är basen för alla relationer. Det är också basen i vårt arbete som skådespelare.
Moderna Teatern erbjuder en rik variation av inslag för seminarier eller konferenser, samt workshops, inom personlig kommunikation, samarbetsträning, konflikthantering och säljträning. Moderna Teaterns verksamhet inom kommunikationsträning samt andra företagsinriktade produktioner presenteras närmare på www.actionkommunikation.se

Bland tidigare aktiviteter
• Region Halland, seminariedag. Moderna Teaterns Jannike Grut ledde ett seminarium om entreprenöriellt lärande i skolan med konst & kultur som verktyg.
• Unga kvinnliga ledare tränades i effektiv kommunikation och mediabemötande, genom Falun-Borlängeregionen AB.
• Carl Larsson-gården. ”Levande berättande” – hur berättar du om och om igen samma historia och behåller nerven i den? En workshop för guiderna på Carl Larsson-gården med utgångspunkt i guidernas egen kommunikationsstil.

• Generator, Malmö. Konferens för kreativa näringar. Moderna Teaterns Jannike Grut deltog i panel och berättade om hur man med framgång kan använda sig av skådespelarens verktyg i kommunikationsträning.