Action

ACTION är en grupp skådespelare som erbjuder interaktiva läroprocesser i kommunikation, samarbete och konflikthantering.

ACTION genomför kursdagar och workshops eller står för enskilda gestaltande inslag på seminariedagar och konferenser. Alla medlemmar i ACTION är utbildade skådespelare och medlemmar i Svenska Teaterförbundet. Kontakta teaterns konstnärliga ledare vid intresse: förnamn@modernateatern.se

Samarbete med ACTION – Med utgångspunkt från varje enskild kunds specifika behov, arbetsplats och typ av utmaningar utvecklar ACTION kontinuerligt nya koncept och skräddarsyr läroprocesser i nära samspel med kunder och samarbetspartners. En kursdag kan bestå av till exempel gruppövningar i kombination med träning i CasePlay.

ACTION är en del av Moderna Teatern