Exempel

Moderna Teatern erbjuder:

Kommunikation och presentation är basen för alla relationer. Det är också basen i vårt arbete som skådespelare. Att veta vad man sänder ut och hur det mottas är det viktigaste av allt. Vår personliga framtoning och kommunikationsstil är något som vi kan träna hela livet. Och det är just i den personliga framtoningen som arbetet med det personliga varumärket startar. På detta tema har Moderna Teatern tagit fram bland annat följande upplägg för seminarier, konferenser eller rena workshops.

1. ”Ditt personliga varumärke – ditt ansvar”
– med inriktning på CSR
Längd: 40 min
Antal deltagare: min 8 st max 500 pers
Innehåll: Ett gestaltande av personligt varumärke och personlig kommunikation med snabba praktiska övningar, som sammantaget ger deltagarna en upplevelse av vad personligt varumärke är och hur man kan arbeta med det personliga och professionella varumärket med inriktning på CSR
Referenser: Dalarna Business, Falun,

2. ”Konsten att synas” – ditt personliga och professionella varumärke
– för seminarium eller konferens
Längd: 40 min
Antal deltagare: min 8st max 500 pers
Innehåll: Ett gestaltande av personligt varumärke och personlig kommunikation med snabba praktiska övningar, som sammantaget ger deltagarna en upplevelse av vad personligt varumärke är och hur man kan arbeta med det personliga och professionella varumärket
Referenser: Tillväxtverket i Stockholm, COJN i Norrköping, Enacom i Enköping mf.

3. ”Konsten att synas” – ditt personliga och professionella varumärke
– med fördjupad deltagarmedverkan
Längd: 1 tim
Antal deltagare: min 8 pers – max 40 pers
Innehåll: Gestaltande inslag, teori och snabba övningar i kommunikation och presentation, både på golvet och skriftligen. Hur man bygger sitt personliga varumärke utifrån sina grundvärderingar
Referenser: Enacom i Enköping mf.

4. ”Konsten att synas” – ditt personliga och professionella varumärke
– kursdag / workshop för småföretagare, företagarnätverk, kvinnliga nätverk
Längd: 1/2 dag (3, 5 tim), alt. 1 dag – (7 tim inkl. lunch)
Antal deltagare: min 8 st max 35 st
Innehåll: I den drygt tre timmar långa workshopen blandas teori och praktik. Genom många korta, snabba övningar och exempel får du verktyg att utifrån dina grundvärderingar aktivt bygga ditt personliga varumärke”.
Referenser: KvinnTätt Västerås, Cojn Norrköping m.fl.