MÖTEN

Varför nätverk, samverkan och möten över gränser

• Aktivt nätverkande skapar oavsett vad en generös atmosfär, som skapar större mellanmänsklig trygghet, som skapar gladare människor, som skapar mer kreativitet och så görs det mer teater, film, dans och så vidare! Tillit och generostitet föder kreativitet. Och kreativitet skapar nya strålande idéer, både inom konst och näringsliv. Det skapar aktivitet och genererar livskraft, i Sverige, Norden, världen!

• Planerar du ett möte, en konferens eller seminariedag? Entusiasmera deltagarna med upplevelsebaserade och interaktiva inslag.

• Moderna Teaterns Jannike Grut modererar och konceptutvecklar möten med inspiration från mötesmetoderna Open Space och Unconference, samt med hjälp av skådespelarens verktyg. Hon utvecklar koncept med kunderna, både själv och i samarbete med kolleger från andra branscher som tex formgivare, ljud- och ljusdesigner och skribenter. Mötesdeltagarna får delta i workshops och/eller göra korta hands-on-övningar som entusiasmerar och gör alla delaktiga i det som mötet, konferensen eller seminariet avhandlar. Vid intresse, kontakta jannike [at] modernateatern.se

• Moderna Teatern vill också bidra till att fler skådespelare och andra kreatörer får möjlighet att utöva sin konst och ta makten över sina egna (arbets)liv genom att bland annat stötta varandra yrkesmässigt. En del i det arbetet är att starta informella och formella nätverk där mindre aktörer, som småteatrar, fria grupper, skådespelare och andra konstnärer kan knyta kontakter, ge varandra professionella råd och samproducera eller sponsra varandras föreställningar och konstnärliga produktioner.

Moderna Teaterns nätverk och mötesplatser

Mind The Gapnya strategier för en ny tid. En nätverksträff och ett branschöverskridande erfarenhetsutbyte och idédebatt om nya sätt att organisera, producera och synliggöra kultur – i samverkan.

• Möten över en middag. Ett middagskoncept under ständig utveckling med avsikt att skapa oväntade möten och samtal. Se Mötesplatser / Crossover.

• Lägenhetsfest med händelser. Turnerande party. Se Mötesplatser / Crossover.

• En söndag på Pelikan, barhäng och nätverksträff för konstnärer i alla yrkeskategorier, med vänner i alla yrkesgrupper! Genomförs numera endast när arrangörerna har lust, en torsdag på restaurang Pelikan, Blekingegatan 40. Alla är välkomna. Mer om mötena och påminnelser genom Facebook. OBS! Sommaruppehåll juli–augusti.

• GRUSGrupper utan scen, nätverksgrupp för småteatrar. Lanserade sin gemensamma hemsida under 2010.

• NGACNätverk för enskilda skådespelare. Under våren startar nya gruper i Malmö och Stockholm, där vi helt enkelt tipsar varandra om jobb. Om du är professionell skådespelare och vill vara med, kontakta Moderna Teatern: info@modernateatern.se

Vill du gå med i ett nätverk kontakta oss via formuläret här eller mail: info [at] modernateatern.se