Om teatern

MODERNA TEATERN – en ny slags teater

Moderna Teatern
… är en ny teater utan fast scen, med kontor i Äppellunden, Vasaparken, Stockholm, samt på The creative plot i Skåne.
… fungerar som ett produktionsbolag där verksamheten vilar på tre ben.

SCEN | produktion vars mål är att producera scenkonst, film m.m. utan uppdrag från extern kund eller krav på vinst.
ACTION | kommunikationsträning som arbetar med effektiv kommunikation, presentation och konflikthantering i stat kommun och näringsliv, och är en vinstdrivande verksamhet.
MÖTEN | Moderna Teatern levandegör tematiken för konferensen, seminariet eller utbildningsdagen genom att facilitera följsamt och med vänlig humor, genom att konceptutveckla upplägget eller genom att bidra med teater- och filminslag. Moderna Teatern producerar egna möten för att inspirera till yrkesöverskridande samtal och erfarenhetsutbyten samt för att skapa grogrund för nya samarbeten kulturaktörer och producenter emellan samt i samarbete med aktörer inom andra yrkesområden, både inom privat och offentlig sektor.

Moderna Teatern
vill vara ett bra exempel på hur en föränderlig, modern teater kan fungera.
vill komplettera existerande frigrupper och institutioner genom att vara mottagare av idéer som inte får plats på Stockholms och Skånes andra teatrar. Fokus ligger på att utveckla konstnärliga idéer och skapa produktioner med spännande team och i annorlunda konstellationer samt att producera både konkret och direkt användbar kommunikationsträning men också utmanande och annorlunda projekt både för scen och film men också i ute i samhället, communityart&theatre. För barn och unga i skolor, samt för anställda i stat, kommun och näringsliv över hela landet.

Moderna Teatern
• har en tro på att konstens och därmed också scenkonstens roll i samhället är att dels synliggöra sammanhang och strukturer och flytta fram gränser, dels vara en aktiv kraft som gör människor delaktiga i upplevelser, inte bara som åskådare utan också som interagerande. Att jobba med teater i arbetslivet och i skolor är därför lika viktigt som att göra egna produktioner.

Januari 2020
Jannike Grut, konstnärlig ledare
Moderna Teatern